Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slätaintransitivt verb~de, ~tsläta till smooth [down]; plana flattensläta ut ngt smooth out…släta över ngt bildl. smooth (gloss) over…, cover up…
överskylatransitivt verb-skylde, -skyltcover [up]; dölja disguise, conceal; mildra el. släta över gloss over, palliate
överslätandeadjektivoböjl.vara överslätande försöka släta över try to smooth things over, try to be tactfulsäga något överslätande say something to smooth things (gloss the matter) over
planeratransitivt verb~de, ~tplanlägga plan, make plans for, arrangeplanera attskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknas+ inf.plan (intend) to + inf.planeragöra föreberedelserför ngt make preparations for…planera in fit…into the schedule (timetable)tekn., jämna mark o.d. level; släta ut metall el. foto planish
© NE Nationalencyklopedin AB