Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slätadjektivjämn om t.ex. hy, hår, yta smooth; plan level, plane; om yta even; om mark flat; enkel, om t.ex. ring plain
lenadjektivmjuk soft; slät smooth
figursubstfigure; individ individualgöra en slät (ömklig) figur cut a poor figure
jämnadjektivutan ojämnheter even; plan level; slät smoothregelbunden even; likformig uniform; kontinuerlig continuoushålla jämna steg med a) keep in step with b) hålla sig à jour med keep pace with, keep up withmed jämna mellanrum at regular intervalsha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! t.ex. till en kypare never mind the change!
© NE Nationalencyklopedin AB