Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

slätadjektivslättjämn el. allm. (om t.ex. haka, hy, hår, yta) smooth; plan level, plane; om yta äv. even; om mark äv. flat; enkel el. osmyckad (om t.ex. ring) plainslätt hår äv. sleek (amer. slick) hairen slät kopp kaffe ung. just a cup of coffee [without anything], a plain cup of coffeeskral poor; slätstruken indifferentgöra en slät figur cut a poor figure
vetebullesubstantiv~n, -bullarbun; slät plain bun
lenadjektiv~tmjuk soft; slät smooth; friare om t.ex. röst silky äv. bildl.; om t.ex. smak bland, mildlen hud smooth (soft) skin
figursubstantiv~en, ~erfigure; gestalt äv. form; i roman äv. character; ritad äv. diagram; vid målskjutning äv. dummy; individ, spec. neds. individualha snygg figur …a good figurevad är det där för en figur? who's that character (specimen)?en konstig figur a queer specimen (customer, fish)göra en slät figur cut a poor figuretänka på figuren watch one's waistline
jämnadjektiv~tom yta:utan ojämnheter even; plan level; slät smooth
likartad el. regelbunden even, regular; likformig uniform; konstant constant; kontinuerlig continuousjämna andetag regular (even) breathing (sg.)jämn fördelning even (balanced) distributionett jämnt klimat a steady (equable) climateav jämn kvalitet of uniform qualityha ett jämnt humör be even-temperedmed jämna mellanrum at regular intervalshålla jämna steg med keep in step (keep neck and neck) with; bildl. keep pace (even, level, up) withen jämn ström av resande a continuous stream of travellers
om tal, mått o.d. el. äv. i betydelsen 'avrundad' evenjämna par an equal number of men and womenha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! sagt t.ex. till en kypare never mind the change !, [please,] keep the change!
© NE Nationalencyklopedin AB