Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

släppatransitivt verbsläppte, släpptinte hålla fast ngt let go [of], release [one's hold of]; inte hålla fast ngn let…go; släppa lös let…loose; frige set…free, release; ge upp give up, abandon, relinquish; lossna från come offsläpp mig! let me go!släpp [min hand]! let go [of my hand]!jag släpper dig inte förrän… I won't let you go until…släppa ngn inpå livet let sb get closer to oneinte släppangn med blicken not take one's eyes off…intransitivt verbsläppte, släpptlossna:om t.ex. färg el. skal come off; om t.ex. skruv get (work) loose; inte klibba fast unsticksläppa i sömmarna come unsewnge vika:om t.ex. värk pass off; om spänning relaxsjö., dragga come homereflexivt verbsläppte, släpptsläppa sig vard., fjärta let off
partikelverbsläppa avsätta av put down (off); vard. dropsläppa efterkoppla av relax; vara efterlåten give insläppa efter på t.ex. ett rep slacken, loosen; t.ex. disciplinen relax; t.ex. fordringar reducesläppa framsläppa fram ngn tele., koppla put sb throughsläppa fram ngn [till ngt] let sb (allow sb to) pass [along (on) to…]släppa förbilet…pass, make way for…[to pass]släppa ifrån siglet…go; avhända sig part with; avstå från give up, relinquishsläppa igenomlet…through, allow…to pass through; t.ex. ljus el. ljud äv. transmit; godkänna passsläppa insläppa in luft let in…släppa in ngn [i…] let sb in[to…], admit sb [into…]släppa in ett mål sport., om målvakt let in a goalsläppa löst.ex. fånge set…free, release; djur let (turn)…loose; t.ex. passioner give full rein tosläppa sig lös let oneself go, let one's hair downsläppa neddra (lägga) ned let down; fälla ned (t.ex. bom) lower; kasta ned (t.ex. flygblad) dropsläppa påvatten el. ström turn on; ström äv. switch onsläppa tillstå för supply, find; tillskjuta el. t.ex. pengar contribute; ställa till förfogande make…availablesläppa uppt.ex. ballong send up; drake fly; t.ex. pedal let…up (rise)släppa upp kopplingen på bil let (slip) in the clutchsläppa utallm. let…out <ur of>; fånge äv. release; t.ex. giftigt avfall discharge; ånga let (blow) offsläppa ut djur [på bete] turn…out [to grass]släppa ut luft ur en bilring äv. deflate…sätta i omlopp:t.ex. aktier el. sedlar issue; t.ex. vara put (bring) out, launchsläppa ut ngt på marknaden put…on (bring…into) the marketsömnad. let out
fallskärmsubstantiv~en, ~arparachutehoppa fallskärm parachutesläppa ned med fallskärm parachute, drop…by parachutese fallskärmsavtal
1 betesubstantiv~t, ~nboskaps~ pasturage; betesmark äv. pasturesläppa [ut]…på bete send…out to pasture, turn…out to grazegå på bete be grazing (feeding)
bombsubstantiv~en, ~erbombsläppa bomben bildl. drop the bombshelldet slog ner som en bomb it came like a bombshellsl.bomber kvinnobröst tits, boobs
drakesubstantiv~n, drakardragon äv. ragata; pappers~ el. leksaks~, meteor. kitedrakarna de stora (tunga) tidningarna the heavy newspapers (dailies), the heaviesflyga (släppa upp) en drake fly a kitebåttyp dragonse drakskepp
lösgöratransitivt verb-gjorde, -gjortlösa el. släppa lös set…free, let…loose; befria release; ta loss detach, unfasten, unfix, disengage; kapital o.d. free, liberatereflexivt verb-gjorde, -gjortlösgöra sig eg. set oneself free, loosen oneself; bildl. release oneself
reserveradadjektivreserverat, ~ereserved; tillbakadragen äv. reticent, distant; vard. stand-offish; försiktig prudent; om uttryckssätt äv. guardedvara reserverad om person äv. keep aloof (oneself to oneself); inte släppa någon inpå livet keep one's distance
frigetransitivt verb-gav, -gett el. -givitsläppa lös free, set…free, release, liberatefrige ngn skänka friheten give sb his freedomfrige en fånge äv. discharge a prisoner
förbiprepositionpast, bygå (åka etc.) förbingn (ngt) äv. pass [by]…prata förbi varandra talk at cross-purposesadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. släppa förbiunder släppa)eg. past, byslut over, past, gone, at an endhögkonjunkturen är förbi …is at an endden tiden är förbi the time has gone by (has past)…; jfr uteadjektivoböjl.trött exhausted, all in
tagsubstantiv~et, =grepp grip, grasp <om, omkring round>; hold äv. bildl. <i, om of>; rörelse:sim~ el. år~ el. stråkdrag stroke; ryck pullsläppa taget let gointe släppa taget retain one's hold; bildl. not give up (in)ta nya tag have another go at it, make a fresh effortta (gripa, hugga) tag i take (grab, catch) [hold of]tag i (på) get hold of; hitta find; komma över pick upnär han kommer i tagen [med att berätta] when he gets started [telling stories]gång el. stund el. slagjag glömmer det inte i första taget …in a hurrylite i taget a little at a timetvå i taget two at a timeett tagverkade det som om at one time…, for a while…det var ett tag sen vi sågs sist it's quite a time since…jag ska resa bort ett tag …for a while; jfr äv. ex. under slag
© NE Nationalencyklopedin AB