Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skylaverbhölja cover; dölja hideskyla över cover up
skyddaverbprotect <för, mot against>; mera konkret shelter <mot against>; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover; trygga safeguard; bevara preserveskydda sig protect oneself, shelter oneself
© NE Nationalencyklopedin AB