Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skvallraverbgossip; sprida ut rykten tell tales
tjallaverbvard., skvallra el. ange squeal, snitch
prataverbtalk <med to, with>, chat <med to, with>; skvallra gossip <med to, with>prata omkull ngn talk sb down
© NE Nationalencyklopedin AB