Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skvallraintransitivt verb~de, ~tsprida skvaller gossip, talk scandal; sprida ut rykten tell tales; skol. sneak, snitchskvallra om ngt let on about sth, give sth awayskvallra på ngn split on sb
prataintransitivt verb och transitivt verb~de, ~t (jfr äv. tala)talk, chat; skvallra gossipdu pratar! nonsense!, rubbish!folk pratar så mycket people will talkprata affärer talk businessprata jobb talk shopprata bredvid mun let the cat out of the bag, give the game awayprata för sig själv talk to oneselfprata med ngn om ngt talk to (with) sb about sth
partikelverbprata av sigom ngt get sth off one's chestprata borttalk…awayprata förbivi pratar förbi varandra we are talking at cross-purposesprata omkull ngntalk sb downprata pågo on (keep) talking, talk awaypratas vidlåt oss pratas vid om saken let's talk it over
© NE Nationalencyklopedin AB