Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skruvaverbscrewboll spin
verb och partikelverbskruva avunscrew, screw off; stänga av turn offskruva fast ngtscrew sth on, screw sth tightskruva nedfasten sth on, fasten sth tightgas, radio etc. turn down, lowerskruva pågas, radio etc. turn onskruva uppgas, radio etc. turn up
lossadverblooseriva loss tear offskruva loss unscrew
åtprepositiontill to; i riktning mot towards, in the direction ofåt höger to the rightnicka åt ngn nod at sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atge ngt åt ngn give sth to sbköpa ngt åt ngn buy sth for sbtvå åt gången two at a time
adverbskruva åt ngt screw sth tight, tighten sth
© NE Nationalencyklopedin AB