Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skrotsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmetall~ scrap [metal]; järn~ scrap iron; skräp refuse, scrap, junkde är av samma skrot och korn bildl. they are birds of a feather~en, ~arskrotupplagsälja på (till) skroten sell at (to) a scrapyard (junk yard)
återanvändningsubstantiv~enre-use, re-utilization; tekn., t.ex. av skrot recycling
återanvändatransitivt verb-vände, -väntuse…again, re-use, re-utilize; tekn., t.ex. skrot recycle
skrotatransitivt verb~de, ~tförvandla till skrot scrap; fartyg äv. break upintransitivt verb~de, ~tgå och skrota vard. go idling (mooning) around
© NE Nationalencyklopedin AB