Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skriftsubstmotsats: tal el. tryck writing; skrivtecken characters (pl.)handling etc. written document; tryckt printed document; tryckalster publication
teckensubstsign < of>; kännetecken el. bevis mark < of>; högtidligt token < of>; signal signal <till for>alla tecken tyder på att… there is every indication that…skrivtecken character
© NE Nationalencyklopedin AB