Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skrivteckensubstantiv-tecknet, =[written] character
runasubstantiv~n, runorskrivtecken runeminnesruna obituary
skriftsubstantiv~en, ~ermots. tal, tryck, skrivkonst m.m. writing; handstil äv. handwriting, hand, script; skrivtecken characters (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbokstäver letters (pl.)handling o.d. written (tryckt printed) document; tryckalster publication; mindre bok booklet; broschyr pamphlet, brochureden heliga skrift the [Holy] Scriptures (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasHoly Writsamlade skrifter complete (collected) works
© NE Nationalencyklopedin AB