Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrivningsubstskriftligt prov written test; för examen written exam
vaktaverbwatch; bevaka guard; t.ex. barn look after; hålla vakt keep guardskol., på skrivning invigilate; amer. proctor
vaktsubstwatch; spec. mil. guard; tjänstgöring dutygå på vakt mil. be on guard, be on duty; sjö. be on watchvara på sin vakt vara försiktig be on one's guardperson guard; vaktpost sentryskol., på skrivning invigilator; amer. proctor
rättasubstmed rätta rightly, justlyfinna sig till rätta settle down, find one's way aboutkomma till rätta be foundkomma till rätta med manage, handle; t.ex. problem cope with; t.ex. svårigheter overcomesätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta show sb the wayjur.inför rätta in court, before courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtstå inför rätta be on trial, stand trialställas inför rätta be put on trial
verbkorrigera correct, put…righträtta sig correct oneselfrätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till t.ex. fel put…right, correct; missförhållande etc. remedyavpassa adjust <efter to>rätta sig efter t.ex. ngns önskningar comply with; beslut etc. abide by; andra människor el. omständigheter adapt oneself to
© NE Nationalencyklopedin AB