Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrikaverbutstöta skrik cry, call out, cry out; ropa shout; gällt scream, shriek
gapaverböppna munnen open one's mouthskrika bawl, yell
överröstaverboväsendet överröstade honom the noise drowned his voiceöverrösta ngn skrika högre än shout louder than sb
1 skysubstmoln cloudhimmel skyhöja ngn till skyarna praise sb to the skiesskrika i högan sky cry to the skies
© NE Nationalencyklopedin AB