Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skriftsubstmotsats: tal el. tryck writing; skrivtecken characters (pl.)handling etc. written document; tryckt printed document; tryckalster publication
ärekränkandeadjektivdefamatory; i skrift libellous
fonetiskadjektivphoneticfonetisk skrift phonetic transcription
ärekränkningsubstdefamation; i skrift libel
avhandlingsubstskrift treatise <om on>; akademisk thesispl. theses <om on>dissertation <om on>
ställesubstplace; mera begränsad spot; i skrift etc. passagestället genast on the spotgöra på stället marsch mark timepå en del ställen in some places, here and therei stället instead; i gengäld in returnjag skulle inte vilja vara i ditt ställe I wouldn't be in your shoesi stället för instead of <att gå going>
radsubsträcka el. led row; serie seriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasantal numbertre dagar i rad three days runningen rad frågor a number of questionsi skrift linebörja på ny rad nytt stycke start a fresh paragraphskriv ett par rader till mig write me a lineteat.på första raden in the dress circleandra raden the upper circle; amer. second balconytredje raden the gallery
© NE Nationalencyklopedin AB