Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skridskobanasubstantiv~n, -banorskating-rink, ice rink
1 spolatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~t~ ren med vatten o.d. flush, swill [down], sluice; skölja rinse, wash äv. om våg; skridskobana flood; med. syringespola [upp] vatten i badkaret run the water…spola [i toaletten] flush [the toilet]spola ngt i land wash sth ashorespolas i land be washed ashorespola av a) t.ex. bilen wash down, flush b) t.ex. disken rinse, swill c) t.ex. smutsen swill offspola ned ngt i toaletten flush sth down the toilet (lavatory [pan])vard., förkasta scrap, chuck out, turn down; amer. äv. deep-sixspola kröken go on the [water] wagonspola sina planer (ett förslag) scrub one's plans (a proposal)
© NE Nationalencyklopedin AB