Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrevsubstantiv~et, =anat. crotch, crutch, fork
skattskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitbibl. tax
försöksutskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitdischarge…on trial
mantalsskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitmantalsskriva ngn register sb [for census purposes]reflexivt verb-skrev, -skrivitmantalsskriva sig register [for census purposes]
gottskrivatransitivt verb-skrev, -skrivithand.gottskriva ngn ett belopp credit sb with an amount
särskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitskriva i två ord write…in two words
friskskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitdeclare…fit, give…a clean bill of healthbli friskskriven be declared fit, get (be given) a clean bill of health
avskrivatransitivt verb-skrev, -skrivithand., förlust write off, canceljur.avskriva ett mål remove a cause from the cause list
omskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitåterge med andra ord paraphraseen mycket omskriven händelse a much discussed…, a…about which a great deal has been written
föreskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitprescribe; om lag o.d. äv. lay down, provide; beordra direct, order <ngn ngt sth on sb>föreskriva ngn diet o.d. prescribe…for sblagen föreskriver the law provides (directs)
© NE Nationalencyklopedin AB