Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skredsubstantiv~et, =jord~ landslide äv. bildl.; snö~ avalanche
framskridaintransitivt verb-skred, -skriditfortgå progress, advance
fortskridaintransitivt verb-skred, -skriditproceed; framskrida advance, progress
underskridatransitivt verb-skred, -skriditbe (go, fall) below, be lower (less) thandetta pris får ej underskridas this is an absolute minimum price
överskridatransitivt verb-skred -skriditeg. el. t.ex. gräns cross; bildl.:t.ex. sina befogenheter exceed, overstep, go beyond; konto overdrawöverskrida tiden run over the time
skridaintransitivt verbskred, skriditeg.:gå långsamt glide, pass slowly, stalk; med långa steg strideskrida till handling take actionskrida till verket set to workskrida fram om person march (stride) along
© NE Nationalencyklopedin AB