Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrattaverblaugh <åt at>skratta ut ngn laugh sb down
måstehjälpverbhan måste a) är tvungen he must; angivande 'yttre tvång' he has to; framtid he will have to, he is obliged to; framtid will be obliged to b) var tvungen att he had to, he was obliged tojag måstekan inte låta bli att skratta I can't help laughing
ansiktesubstfacekända ansikten personer well-known personalitiesvisa sitt rätta ansikte show one's true coloursskratta ngn mitt i ansiktet laugh in sb's facesäga ngn ngt mitt i ansiktet tell sb sth straight to his facetvätta sig i ansiktet wash one's facestå ansikte mot ansikte med stand face to face with
åtprepositiontill to; i riktning mot towards, in the direction ofåt höger to the rightnicka åt ngn nod at sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atge ngt åt ngn give sth to sbköpa ngt åt ngn buy sth for sbtvå åt gången two at a time
adverbskruva åt ngt screw sth tight, tighten sth
skrattsubstlaughter; enstaka el. sätt att skratta laughfå sig ett gott skratt have a good laughtjuta av skratt roar with laughterjag försökte hålla mig för skratt I tried to keep a straight face, I tried not to laughbrista ut i skratt burst out laughinghon var full i skratt she was ready to burst with laughter, she couldn't keep a straight face
© NE Nationalencyklopedin AB