Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrattsubstlaughter; enstaka el. sätt att skratta laughfå sig ett gott skratt have a good laughtjuta av skratt roar with laughterjag försökte hålla mig för skratt I tried to keep a straight face, I tried not to laughbrista ut i skratt burst out laughinghon var full i skratt she was ready to burst with laughter, she couldn't keep a straight face
kiknaverbchoke with coughingkikna av skratt choke with laughter
2 masksubstansiktsmask maskhan höll masken he did not give the show away; höll sig för skratt he kept a straight face
hejdlösadjektivom gråt, skratt uncontrollable; om slöseri enormous; ofantlig tremendousen hejdlös drift med byråkratin a hilarious takeoff of bureaucracy
bristaverbsprängas burst; slitas (brytas) av break; ge vika give waybrista i gråt burst into tearsbrista mitt itu break in two, snap in twobrista ut i skratt burst out laughing
vikasubstge vika a) give way <för to>, give in <för to>, yield <för to> b) falla ihop collapse
verbfoldreserveravika en kväll för fester etc. set aside an eveningvika en plats reserve a seatvika om hörnet turn the cornervika sig böja sig bendvika sig dubbel av skratt, smärta double up with; ge vika yield <för to>, give way <för to>, give in <för to>benen vek sig under henne her legs gave way under her
verb och partikelverbvika avturn off <från vägen from the road>vika ihopfold upvika in påturn into, turn downvika undangive way <för to>
© NE Nationalencyklopedin AB