Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skrapasubstantiv~n, skraporredskap scraper; väg~ äv. grader; rykt~ curry-combtillrättavisning scolding, talking-to; vard. telling-offtransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. scrape; skada (kroppsdel) äv. graze; riva, krafsa, raspa scratchskrapa med fötterna scrape one's feet; om häst paw the groundskrapa med foten bildl. stand shuffling one's feetskrapa sig på benet graze [the skin off] one's leg
partikelverbskrapa av bort ngtscrape off sthskrapa av smutsen (snön) från skorna scrape…off one's shoesskrapa bortscrape away (off)skrapa emotskrapa emot [grindstolpen] graze (scrape against) [the gatepost]skrapa ihopscrape (rake) together, rake upskrapa ihop pengar scrape (scratch) together…skrapa uren gryta scrape…out
touchatransitivt verb~de, ~ttouch[…lightly]; skrapa lätt graze
sittoppsubstantiv~en, ~arvard., örfil box on the ear[s]; skrapa dressing-down
nuddatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tnudda [vid] touch, brush against; skrapa lätt graze
skrapsubstantiv~etskrapande ljud scraping, scrape; det att skrapa scratching; av häst[hov] pawingnågot avskrapat scrapings (pl.)
krafsaintransitivt verb~de, ~tscratch <dörren on (at)…>krafsa ned hastigt nedskriva jot down, scrawl, scratchkrafsaskrapa, rafsa ihop scrape together
skrubbatransitivt verb~de, ~tskura scrub; gnida rub; skrapa scrape; skinnet (knät) äv. grazeskrubba sig på benet scrape (graze, chafe) one's legskrubba golvet scrub the floor
snuddatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnudda [vid] a) komma åt, röra vid brush [against]; skrapa lätt graze; om person äv. touch…lightly b) bildl.:omtala flyktigt touch [up]onlåta blicken (tanken) snudda vid ngt allow…to rest [up]on sth for a moment
skavatransitivt verb och intransitivt verbskavde, skavtgnida, riva rub, chafe; skrapa scrapeskava mot gnida rub, chafe [against, on]skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…skorna skaver my shoes chafe my feet
ytasubstantiv~n, ytorngts yttre surface äv. bildl.; areal area; utrymme spaceha en yta av 15 kvadratmeter have an area of 15 square metres, be 15 square metres in areautplåna ngt från jordens yta …from the face of the earthytan on the surface äv. bildl.skrapa på ytan bildl. scratch the surfacekomma upp till ytan come (rise) to the surface, surface båda äv. bildl.bara se till ytan look only superficially at thingsunder ytan below the surface äv. bildl.
© NE Nationalencyklopedin AB