Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skraladjektivunderhaltig poorkrasslig …out of sorts, …poorly
klenadjektivsjuklig etc. feeble; ömtålig delicate; bräcklig frail; underhaltig, skral, om t.ex. resultat poor
torftigadjektivenkel plain; fattig poor; knapp el. skral scanty, meagreen torftig uppsats a scanty essay, a poor essay
svagadjektivweak <av with>, feeble <av with>; utmattad faint; om t.ex. vin, öl lightsvag puls feeble pulsevara svag för have a weakness for, be fond ofringa slight; om ljud faint, softsvag värme kok. low heatskral poorett svagt hopp a poor result
© NE Nationalencyklopedin AB