Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skräpsubstrubbish, trash
bråtesubstskräp rubbish, lumber
krafssubstskräp trashkrimskrams knick-knacks (pl.)
lumpsubsttrasor rags (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasskräp junkligga i lumpen vard. do one's military service
struntsubstskräp rubbish, trashprata strunt talk rubbish, talk nonsense
smörjasubstskräp rubbish, muck
verbmed fett (olja) grease, oil
soporsubst plavfall refuse (sing.)amer. garbage (sing.)skräp rubbish (sing.)amer. trash
skitsubstexkrementer shit; smuts filth; skräp damned junk, damned rubbishsnacka skit talk tripe, talk bullshitsnacka skit om ngn run sb down
© NE Nationalencyklopedin AB