Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skräpsubstantiv~etrubbish, junk; speciellt amer. trash; bråte lumber; avfall litter, refusedet är skräp med fisket här the fishing here is worthless
krafssubstantiv~etskräp trash; krimskrams knick-knacks (pl.)
lumpsubstantiv~entrasor rags (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasskräp junkligga i lumpen, se lumpa
soporsubstantiv i pluralavfall refuse; amer. vanl. garbage; skräp rubbish, waste (samtliga sg.)
bråtesubstantiv~n, bråtarskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastimmer~ jam of logs, log jam~n el. ~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskräp rubbish, lumber, junk
joxsubstantiv~etvard.:saker o. ting stuff, bits and pieces (pl.)smörja el. skräp trash, rubbish; kladd goo
skruttsubstantivoböjl.vard., skräpdet är bara skrutt med undervisningen …is worthless~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasäppel~ core
strösubstantiv~etlantbr. litter, beddingtransitivt verb~dde, ~ttsprinkle, strew, scatter; skräp äv. litterströ kvickheter omkring sig crack jokesströ goda råd omkring sig scatter good advice aboutströ socker på kakan äv. powder…with sugarströ omkring scatter [about]strö pengar omkring sig splash [one's] money aboutströ ut strew, scatter
skrotsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmetall~ scrap [metal]; järn~ scrap iron; skräp refuse, scrap, junkde är av samma skrot och korn bildl. they are birds of a feather~en, ~arskrotupplagsälja på (till) skroten sell at (to) a scrapyard (junk yard)
smörjasubstantiv~n, smörjorfett grease; smörjmedel äv. lubricantskräp:allm. rubbish, muck; bildl. äv. trash; struntprat äv. nonsense, rot (jfr smord)transitivt verbsmorde el. smörjde, smort el. smörjtsmörjangt [med fett (olja)] grease (oil)…; rund~ lubricate; bestryka smear, daub <med with; on>smörja [in] händerna put some hand cream onjag smörjer alltid in mig när jag har duschat I always put on body lotion after I've showeredsmörja ngn muta grease (oil) sb's palm; smickra butter sb up
© NE Nationalencyklopedin AB