Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skottlossningsubstantiv~en, ~arskottväxling firing, shooting; avfyring firing [off], discharge
någonderaindefinit pronomennågotderaav två vanl. eitherhan gick inte med på någotdera förslaget el. någotdera av förslagen …either (om flera än två any [one]) of the proposalsdet har inte förekommit skottlossning från någondera sidan …either side
© NE Nationalencyklopedin AB