Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skotskasubstantiv~n, skotskorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskvinna Scotswoman; i England äv. Scotchwoman~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasspråk Scots; i England äv. Scotch
höglandsubstantiv~et, -länderhighlands (pl.)uplands (pl.)Skotska högländerna the [Scottish] Highlands
skotskadjektiv~tScottish; spec. i Skottl. äv. Scots; ledigare Scotch spec. om skotska produkterSkotska högländerna (lågländerna) the Highlands (Lowlands) [of Scotland]skotsk terrier Scotch (Scottish) terrierskotsk whisky Scotch [whisky]
gränssubstantiv~en, ~ergeografisk och ägogräns boundary; stats~ frontier; gränsområde border[s (pl.)]; skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. PNC saknasyttersta ~; framför allt bildl. limit; skiljelinje boundary line, borderline, dividing linenedre (övre) gräns lower (upper) limit (boundary)dra gränsen eg. fix the boundary; bildl. draw the line; skilja äv. draw (make) a distinctiondet finns inga gränser för hans fräckhet there are no limits to his impudencesätta en gräns för begränsa put a limit (draw the line) on; stävja put an end (a stop) tohålla sig inom vissa gränser keep within [certain] limitsgränsen mellan…och…är suddig the dividing line (borderline) between…and…vara (stå) på gränsen till bildl. be on the verge of…ligger vid skotska gränsen …lies on the Scottish borderlättsinne utan gräns boundless…
© NE Nationalencyklopedin AB