Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skolasubstschoolgå i skolan go to schoolsluta skolan a) för gott leave school b) för dagen, terminen finish schoolvara i skolan be at school
verbutbilda trainskola om retrain
inskrivningsubsti skola, kår etc. enrolment, registration
lärjungesubstpupil <ien skolaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>bibl.el.friare disciple <till ngn of sb>
rektorsexpeditionsubsti skola headmaster's (headmistress's) office; i Storbritannien vanligen headmaster's (headmistress's) study
rektorsubstvid skola headmaster; kvinnlig headmistress; vid institut el. fackhögskolor principal, directorspec. amer. principal
pluggsubsttapp plug, stoppervard., pluggande swotting, crammingskola school
mobbningsubsti skola bullying; mera allm. victimization; vard. ganging up on
mobbaverbi skola bully; mera allm. victimize; vard. gang up on
fulladjektivfull <av, med of>; fylld filled <av with>det är fullt fullsatt we are full uphälla (slå) glaset fullt fill the glassfullt allvar quite seriouslynjuta av ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencemed full rätt quite rightlyha full tjänst i skola be a full-time teachermånen är full the moon is fullonykteren full person a drunken person; vard. a tipsy personvara full be drunk; vard. be tipsysupa sig full get drunk
© NE Nationalencyklopedin AB