Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skojaverbskämta joke; ha hyss för sig, bråka etc. lark about, play pranks, be up to mischiefskoja med ngn a) skämta med ngn kid sb, make fun of sb b) driva med ngn make fun of sbskojar du? are you joking?, you must be joking!
gycklaverbskoja joke, jest
bråkaverbväsnas be noisygräla have a row, have a quarrelkrångla make a fuss (row), kick up a fuss (row)låt bli att bråka! skoja don't play about!
luraverbligga på lur lie in wait <på ngn for sb>lura ngn 'skoja' take sb in; bedraga deceive sb; spec. på pengar cheat sb < out of>, swindle < out of>lura ngn att göra ngt fool sb into doing sth
verb och partikelverblura av ngn ngtgenom bedrägeri cheat sb out of sthlura på ngn ngtfå ngn att köpa ngt trick sb into buying sthlura till (åt) sig ngtsecure sth by trickery
drivasubstsnowdrift
verbdriveom moln, båt, snö drift; maskin operatebedriva, idka carry on; affär, fabrik rungå och driva ströva loaf about; flanera roam aboutdriva med ngn skoja pull sb's leg; göra narr av make fun of sb
verb och partikelverbdriva igenomforce through, carry throughdriva sin vilja igenom have one's own way, get one's own waydriva omkringdrift aboutdriva påpress on, push on, urge ondriva upppris etc. force up
© NE Nationalencyklopedin AB