Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skojsubstantiv~etfun; ofog mischief; drift jokingdet var bara på skoj it was only for fun, it was only a jokeför skojs skull for fun (a laugh), just for the fun of itbedrägeri swindlingdet är rena skojet …a proper swindle (fraud, vard. racket)adjektivoböjl.roligt nice; jfr vidare kulmed ex.adverbha skoj have a laugh, lark about
bedrägerisubstantiv~et, ~erdeceit, cheating; brott [wilful] deception, fraud, imposture; skoj swindle
skojaintransitivt verb~de, ~tskämta joke; ha hyss för sig have a laugh, be up to mischief; jfr skojskojadriva med ngn kid sb, take the mickey out of sbintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tbedra cheat, swindle < out of>
baraadverbonly; merely; justhan är bara barnet …a mere (just a) childhan sprang som bara den vard. …like anythingdet är bara dumheter it's just [stuff and] nonsensebara förtal nothing but slanderhan stod där i bara skjortan …with nothing but his shirt onbara på skoj just for fundet var bara det jag ville säga that's all…han är trevlig, det är bara det att han är så blyg! he's nice, only he's so shy!hur mår du? – Tack, [det är] bara bra …pretty well, …I'm all rightklockan är bara sju it is only (not more than) seven o'clockom han bara ville göra det! if he would only do it!du skulle bara våga! do it, if you dare!, you just try!han skulle bara våga! I'd just like to see him try!, he wouldn't dare!vänta bara! just you wait!konjunktionom blott if only; såvida provided, as long asbara jag tänker på det blir jag glad just thinking (the mere thought) of it makes me happyjag blir hungrig bara jag ser mat the mere sight of food makes me hungry
© NE Nationalencyklopedin AB