Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skogsubststörre forest; mindre wood; ofta woods (pl.)det går åt skogen it's all going wrong, it's all going to pieces
täthetsubstom t.ex. rader closeness; om skog, dimma density; om ngt ej poröst compactness; om ngt ofta förekommande frequency
2 tätadjektivt.ex. om rader close; svårgenomtränglig thick; om skog el. dimmael.fys. dense; ej porös massive, compact; om snöfall heavyofta förekommande frequent; upprepad repeatedförmögen well-heeled, well-to-do
2 röjaverbskog clearröja mark clear landröja väg för clear the way for, pave the way forröja ngn ur vägen remove sbröja undan t.ex. hinder clear away; person el. hinder remove
© NE Nationalencyklopedin AB