Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skogsubstantiv~en, ~arstörre forest äv. bildl.; mindre wood; ofta woods (pl.)inte se skogen för bara trän be unable to see the wood for the treesi skog och mark in woods and fieldsdet går (barkar) åt skogen it's going to potdra åt skogen! go to blazes (hell)!
urskogsubstantiv~en, ~arursprunglig skog primeval (virgin) forest; tropisk regnskog tropical rainforest; djungel jungle
bevuxenadjektiv-vuxet, -vuxnaovergrown; t.ex. med murgröna covered; med skog wooded
moteldsubstantiv~en, ~armil. counterfire, return-fireskog. backfireanlägga moteld make a backfire, backfirebildl. countermeasures (pl.)
gallratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tfrukt el. plantor el. träd thin out; skog thin; eliminera eliminategallra bort (ut) sort (screen) out, weed out
ogenomträngligadjektiv~tom t.ex. skog el. mörker impenetrable äv. bildl.; för ljus el. vätska impervious, impermeable <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
avverkatransitivt verb~de, ~tträd fell, cut down, log, lumber; skog clear…of treestillryggalägga cover, do < in>förbruka use [up]
utkantsubstantiv~en, ~erav t.ex. skog fringe[s pl.]; av t.ex. fält border; av t.ex. stad outskirts (pl.)i utkanten av… on the fringe[s] osv. of…
2 kapatransitivt verb~de, ~thugga el. skära av:sjö., t.ex. mast cut away; lina cut; skog. crosscut; speciellt amer. buckkapa [av] cut off (sjö. away); t.ex. kroppsdel chop offkapa till cut…into lengths
1 bomsubstantiv~men, ~marstång bar; järnv. [level crossing] gate; gymn. horizontal (high) bar; sjö. el. skog. boom; på vävstol beambakom lås och bom under lock and key
© NE Nationalencyklopedin AB