Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skodonsubstantiv i plural[boots and] shoes, footwear (sg.)
fotbeklädnadsubstantiv~en, ~erskor o. strumpor footgear; skodon footwear
klacksubstantiv~en, ~arpå skodon heelslå klackarna i taket bildl. kick up one's heelsslå ihop klackarna click one's heels
klämmasubstantiv~n, klämmorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasför papper o.d. clip~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasknipa el. trångmål straits (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasscraperåka (sitta) i klämma get into (be in) a mess (fix, tight corner, jam)
transitivt verb och intransitivt verbklämde, klämtsqueeze; om skodon pinch, hurtveta var skon klämmer bildl. know where the shoe pincheshan klämde fingret i dörren he got his finger caught in…klämma ngn på en summa squeeze…out of sbjag har klämt fingret I have squeezed (stark. crushed) my finger
partikelverbklämma fastfästa fix, fasten; med [pappers-]klämma clip…[securely together]klämma framklämma fram med ngt come out with sthklämma i medmelodi strike up; hurrarop giveklämma ihjälsqueeze…to death; ett föremål flattenklämma ihopflera föremål squeeze…together; ett föremål flattenklämma inklämma in ngt squeeze sth in[to…]klämma sig in i squeeze (squash) intoklämma söndercrush (squeeze) [i bitar…to pieces]klämma tillvard., klå sock (give)…onebildl. el. göra slag i saken go right aheadhan klämde till med en summa he came out with…klämma ur sigbildl. come out with; vard. spit…outklämma utklämma ut ngt ur… squeeze sth out of…klämma åtbildl. clamp (crack) down on
© NE Nationalencyklopedin AB