Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skjutvapensubstfirearm
patronsubstför skjutvapen cartridgeför t.ex. kulpenna refill
ljuddämparesubstpå bil silencer; amer. mufflerpå skjutvapen silencer
magasinsubstförrådshus storehouse; lager el. möbel warehousetidskrift magazinepå skjutvapen magazine
klickaverbbli fel go wrong; misslyckas failom skjutvapen misfiredata.klicka click on, click
laddaverbfylla load; skjutvapen load, charge; elektr. chargeladda ner data. downloadladda om reload; elektr. rechargeladda batterierna el. ladda om batterierna hämta krafter recharge one's batteriesladda upp data. upload
skjutaverbmed skjutvapen shoot <mot, at>; ge eld el. avfyra fireflytta push; stark. shoveskjutauppskjuta ngt put off sth, postpone sthkatten sköt rygg the cat arched its backskjuta mål score a goal
verb och partikelverbskjuta avskjutvapen el. skott fire, dischargeskjuta framskjuta fram stolen till brasan push the chair up to the firesticka ut jut out, projectskjuta ifrån sig ngn (ngt)push sb (sth) away; stark. shove sb (sth) awayskjuta igen ngtpush sth to; stänga close sth, shut sthskjuta tillbidra med contributeskjuta till vad som fattas make up for the deficiencyskjuta uppt.ex. dörr push…open; rymdraket launchuppskjuta put off, postpone
© NE Nationalencyklopedin AB