Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skjutaverbmed skjutvapen shoot <mot, at>; ge eld el. avfyra fireflytta push; stark. shoveskjutauppskjuta ngt put off sth, postpone sthkatten sköt rygg the cat arched its backskjuta mål score a goal
verb och partikelverbskjuta avskjutvapen el. skott fire, dischargeskjuta framskjuta fram stolen till brasan push the chair up to the firesticka ut jut out, projectskjuta ifrån sig ngn (ngt)push sb (sth) away; stark. shove sb (sth) awayskjuta igen ngtpush sth to; stänga close sth, shut sthskjuta tillbidra med contributeskjuta till vad som fattas make up for the deficiencyskjuta uppt.ex. dörr push…open; rymdraket launchuppskjuta put off, postpone
fösaverbdriva drive; skjuta shove, push
salutsubstsaluteskjuta salut give the salute
skarptadverbskjuta skarpt shoot with live ammunition
knoppsubstbot. budskjuta knopp budknapp, kula knob
sanksubstskjuta (borra) ngt i sank sink sth
adjektivsumpig el. vattensjuk swampy, marshy, waterlogged
brassaverbbrassa a) elda stoke up the fire b) skjuta fire away, blaze away
spirasubsttopp spirehärskarstav sceptre
verbspira el. spira upp (fram) skjuta skott sprout, sprout up
stolpesubstsäng-, lykt- el. målstolpe post; telefonstolpe etc. poleskjuta i stolpen sport. hit the postdet gick stolpe in sport. it went in off the post
ihjäladverbto deathskjuta ihjäl ngn shoot sb dead; spec. amer. shoot sb to deathsvälta ihjäl die of hunger, die of starvation
© NE Nationalencyklopedin AB