Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skivasubstplatta etc. plate; av trä etc. board; tunn sheetgrammofonskiva el. cd disc, recordbordsskiva top; lös leafpl. leavesuppskuren slice
cd-skivasubstCD, compact disc
LP-skivasubstLPpl. LPs
P-skivasubstparking disc; amer. parking disk
plåtsubstsheet-metal, metal; bleck tinskiva el. foto plate
vinylsubstvinyl äv. grammofonskiva i motsats till cd-skiva el. kassett
© NE Nationalencyklopedin AB