Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skitaintransitivt verbsket, skititskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard. shitdet skiter jag i I don't care a damn about that, to hell with that; vulg. bugger (fuck) thatdet ska du skita i! that's none of your damn business!skita på sig vulg. shit in one's pants~de, ~tskita ner sig smutsa ner sig make oneself all filthy, get oneself all dirtyreflexivt verbsket, skititvard.skita sig misslyckas go to helldet sket sig it went to hell (pot), it was a complete fuck-up
© NE Nationalencyklopedin AB