Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skitsubstexkrementer shit; smuts filth; skräp damned junk, damned rubbishsnacka skit talk tripe, talk bullshitsnacka skit om ngn run sb down
samma (samme)adjektivthe same <som as>; likadan similar <som to>samma dag han for the day he leftsak samma el. vard. skit samma! no matter!, never mind!de är i samma ålder they are the same agesamma gång at the same timesamma sätt in the same way
© NE Nationalencyklopedin AB