Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skisssubstantiv~en, ~ersketch; friare äv. outline <till of>
krokisubstantiv~n, ~erkonst., skiss croquispl. likateckning efter levande modell life-drawing
utkastsubstantiv~et, =bildl.:koncept [rough] draft; stomme skeleton; skiss sketch <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>göra ett utkast till… äv. draft (design, trace out)…sport. throw
teckningsubstantiv~en, ~aravbildning drawing; skiss sketch; på djur el. växter markings, lines (båda pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbildl. (skildring) description, delineation, depictionskol.,hist. art, art educationav aktier o.d. subscription
© NE Nationalencyklopedin AB