Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skinkasubstkok. hamvard., om kroppsdel buttock
smörgåsmatsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc. to put on (in) sandwiches
påläggsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichtillägg extra charge, additional charge; höjning increase
© NE Nationalencyklopedin AB