Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skingrasintransitivt deponensverbskingrades, skingratsdisperse, scatter
troppaintransitivt verb~de, ~ttroppa av go (move) off; skingras drift away
upplösatransitivt verb-löste, -löstse lösaupplösas, se upplösafå att upphöra dissolveskingra:t.ex. familj el. hem break up; t.ex. möte disperse; trupp,äv. teat. disbandbryta ned:t.ex. moral el. disciplin subverthon var upplöst i tårar …dissolved (bathed) in tearsreflexivt verb-löste, -löstupplösa sig allm. dissolve; kem. resolve <i into>; upphöra be dissolved; skingras:om t.ex. möte el. skyar disperse; om trupp,äv. teat. disband
lättatransitivt verb~de, ~tgöra lättare lighten; bildl. äv. unburden, ease; mildra relieve; lindra alleviatelätta sitt hjärta för ngn unburden one's mind to sbkänna sig lättad feel relieved (eased) [in one's mind]lätta upp stämningen relieve the atmospherelätta ankar weigh anchorintransitivt verb~de, ~tbli lättare eg. become (get) lighter; bildl. ease, be relieved; om depression o.d. liftdet lättar verkar befriande it gives [some] relief (is a relief)lätta på ngt, allm.se lätta; lossa på (t.ex. förband, klädesplagg) loosenskingras el. lyfta (t.ex. om dimma) liftdet lättar klarnar (om väder) the air is clearingom flyg take off
1 vindsubstantiv~en, ~arblåst wind; lätt ~ breezevinden har vänt the wind has shifted (veered) äv. bildl.vi måste se vad det blåser för vind (vart vinden blåser) bildl. we'll have to see which way the wind blowsdriva vind för våg drift aimlessly, be adriftlåta ngt gå vind för våg leave sth to take care of itselfvind i seglen catch the wind (breeze); bildl. [start to] do wellha vind i seglen sail with a fair wind; bildl. be riding on the crest of the wave, be successfulskingras för alla vindar be scattered to the [four] winds (to all the corners of the earth)vaja för vinden float in the windgå upp i vind[en] sjö., lova luff [the helm], sail to the windborta med vinden gone with the windfara med vindens hastighet go like the windrakt mot vinden in the teeth of the wind
införpreposition (se äv. resp. huvudord)i rumsbetydelse el. friare: allm. before; i närvaro av in the presence ofinför den nyktra verkligheten skingras alla drömmar face to face with (when it comes to) sober reality…häpna inför ngt be astonished at sthstå (ställas) införett svårt problem be confronted with…, be brought up against…, be brought face to face with…ställd inför [ett] fullbordat faktum faced with an accomplished facti tidsbetydelse el. friare:omedelbart före on the eve of; vid at; med…i sikte at the prospect ofinför julen with Christmas at hand (approaching)inför utsikten (hotet) att + inf. el.+ sats at (faced with) the prospect (threat) of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB