Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skimmersubstantivskimretshimmer, glimmer; månens lightett romantiskt skimmer a romantic light
löjesubstantiv~t, ~nåtlöje ridicule, derisiondet vilar ett löjets skimmer över… an air of ridicule surrounds…
1 skensubstantiv~et, =ljus o.d. light; starkt el. bländande glare; bildl. (skimmer) gleamskenet från brasan the light of…[falskt] yttre o.d. semblance, show, appearance[s (pl.)]; förevändning pretext, pretenceskenet bedrar appearances are deceptiveför att upprätthålla skenet to keep up appearancesge sken av att vara rik make a show of being…, pretend to be…
gjutatransitivt verbgöt, gjutithälla pour; sprida el. t.ex. skimmer shedgjuta liv i ngt infuse (breathe) life into sthgjuta olja på vågorna pour oil on troubled watersgjuta tårar shed tearstekn. cast; metallel.glas äv. found; friare el. 'forma' mouldhans rock sitter som gjuten …fits like a glove
glanssubstantiv~englänsande yta: lustre; sidens o.d. sheen, gloss; gulds glitter; pålagdel.erhållen genom gnidning shinesken el. skimmer brilliance, brightness; strålglans radianceprakt splendour, magnificence; ära el. berömmelse glory, lustresprida glans över lend (add) lustre tohan solade sig i glansen från sin fru he basked in the glory of…klara ett prov med glans come out of…with flying colours, do brilliantly at…
vilasubstantiv~nallm. rest; ro äv. repose; uppehåll pause, intervalden sista (eviga) vilan the final (eternal) resten stunds vila a little resti vila at restgå till vila go (retire) to resttransitivt verb~de, ~trestvila benen rest one's legs, take the weight off one's feetintransitivt verb~de, ~tallm. rest äv. vara stödd <mot against; on>; högtidl. repose; om verksamhet el. arbete be suspended, be at a standstilllägga sig och vila have a lie-down, lie down and have a rest (for a rest)här vilar… here lies…vila i frid! rest in peace!ansvaret vilar på honom the responsibility rests on himvila på hanen bildl. wait and seevila på årorna rest on one's oarsvila tungt på weigh (press) heavily [up]ondet vilar en förbannelse över… there is a curse on…det vilar ett löjets skimmer över… there is something (a touch of the) ridiculous about…, an air of ridicule surrounds…den stämning som vilar över platsen the atmosphere which pervades…vila ut take (have) a good restreflexivt verb~de, ~tvila sig rest, take a restvila sig lite pusta ut take a short breathervila upp sig take (have) a good rest
© NE Nationalencyklopedin AB