Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skiljeteckensubstantiv-tecknet, =språkv. punctuation mark
1 kolonsubstantiv~et, =skiljetecken colon
1 kommasubstantiv~t, ~nskiljetecken comma; i decimalbråk point
kommateratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tput [the] commas in; förse med skiljetecken i allm. punctuate
punktsubstantiv~en, ~erallm. point; prick äv. dot äv. mus.; skiljetecken full stop; amer. period; sak el. fråga point, matter; stycke el. avdelning paragraph; i kontrakt el. brev o.d. el. 'nummer' på program el. dagordning item; jur., i anklagelse countpunkt [och] slut! and that's that (flat)!död punkt tekn. dead centre (point); bildl. el. dödläge deadlockden kritiska punkten the critical (crucial) pointden springande punkten the crux of the matteren öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointsätta punkt eg. put a full stopsätta punkt för ngt bildl. bring sth to an enddär sätter vi punkt för i dag let's stop (leave off) there for today, let's call it a daypå den här punkten härvidlag on this point, in this particular, in this respectpå alla väsentliga punkter in all essentialslåt mig tala till punkt! let me finish [what I have to say]!till punkt och pricka exactly; bokstavligt to the lettertypogr., mått point
© NE Nationalencyklopedin AB