Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skiljasverbpartlämna ngnskiljas ifrån ngn leave sbskiljas åt partta ut skilsmässa get a divorce
skiljaverbavskilja el. åtskilja separate; med våld severen tunn vägg skilde oss åt we were separated by a thin wallsärskilja distinguish <mellan, between>skilja mellan (på) tell the difference betweenskilja sig jur. get a divorceskilja sig från sin man divorce one's husbandskilja sig skiljas åt part; vara olik differ, be differenthon skiljer sig från mängden she stands out from the rest
© NE Nationalencyklopedin AB