Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skiljaverbavskilja el. åtskilja separate; med våld severen tunn vägg skilde oss åt we were separated by a thin wallsärskilja distinguish <mellan, between>skilja mellan (på) tell the difference betweenskilja sig jur. get a divorceskilja sig från sin man divorce one's husbandskilja sig skiljas åt part; vara olik differ, be differenthon skiljer sig från mängden she stands out from the rest
säraverbsära el. sära skilja från varandra separate, partsära på benen part one's legs
avvikaverbskilja sig differfrån t.ex. ämne digressfrån t.ex. kurs (om fartyg), sanningen deviaterymma escape
© NE Nationalencyklopedin AB