Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skildringsubstantiv~en, ~ardescription; depiction, picture, portrayal, delineation; account; outline, sketch; jfr skildra
ögonblicksbildsubstantiv~en, ~erskildring on-the-spot account
upprivandeadjektivoböjl.om t.ex. scen el. skildring harrowing, agonizing
åskådligadjektiv~tklar clear, lucid; målande el. om t.ex. skildring graphic; tydlig perspicuous
livfulladjektiv~t…[that is (are etc.)] full of life; livlig lively; om skildring o.d. vivid
målandeadjektivoböjl.om stil, skildring graphic, vivid; om t.ex. ord, gest expressive
självporträttsubstantiv~et, =self-portrait äv. i skildringsjälvporträtt av konstnären portrait of the artist [by himself]
insiktsfulladjektiv~tom person well-informed; (attr. äv.) …showing insight; om skildring penetrating, discerning; t.ex. om ledning competent
livligadjektiv~tallm. lively; om person äv. vivacious; rörlig active; vaken alert; om skildring o.d. vivid; om debatt animated; om intresse great, keen; om trafik heavy, busy
osminkadadjektiv-sminkat, ~eutan sminkhon var osminkad she had no make-up onoförskönad, om t.ex. skildring unembellishedden osminkade sanningen the naked (plain) truth
© NE Nationalencyklopedin AB