Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skildringsubstdescription; redogörelse account
livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
livfulladjektivlivlig lively; om skildring vividhon var så livfull she was so full of life
berättelsesubsthistoria story <om of, about>, tale <om of, about>; novell short story; skildring narrativeredogörelse report, statement, account
historiasubstskildring el. vetenskap historygå till historien go down in historyberättelse storyberätta en historia tell a storysak thing, affair
levandeadjektivmotsats: död living, alive; om djur live (endast före subst.)levande varelser living beingsmera död än levande more dead than alivekomma levande från ngt come out of sth aliveen levande fisk a live fishett levande intresse a keen (lively) interestett levande lexikon a walking encyclopediai levande livet in real lifeen levande skildring a vivid description
© NE Nationalencyklopedin AB