Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skildadjektivskiltåtskild separated; frånskild divorcedväg med skilda körbanor dual carriageway; amer. divided highwayskilda olika different, differing; skiftande varying; växlande variousde har vitt skilda intressen …widely differing interestssedan dess har de gått skilda vägar bildl. …they have followed separate (different) courses
2 vittadverbwidelyvitt och brett far and widemed vitt uppspärrade ögon with wide [open] eyes, with eyes wide openprata vitt och brett om… talk (speak) at great length about…vara vitt skild från differ greatly from…vitt, se såvittför så vitt provided thatför så vitt inte ofta unless
© NE Nationalencyklopedin AB