Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skiktsubstlayer; av färg layer, coat
2 varvsubstomgång turn, round; sport. lap; tekn. revolution; vid stickning etc. rowlager el. skikt layer
tredubbeladjektivtre gånger så stor vanligen treble; i tre skikt etc. vanligen triple; trefaldig threefoldbetala tredubbla priset pay three times the price, pay treble the price
varvaverbvarva ngt lägga i skikt put sth in layerssport. lapskol. etc.varvad kurs sandwich coursevarva ner ease off, take it easier, relax
1 lagersubstförråd stock <av, i of>ha ngt på lager have sth in stock, have sth on handlokal storeroom; magasin warehouseskikt layer; av färg layer, coat
© NE Nationalencyklopedin AB