Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skiftaverbchange, alter; omväxla med varandra alternateskifta i rött be tinged with red
bytaverbskifta change <mot for>; ömsesidigt exchangebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places, change seats
verb och partikelverbbyta omchange, change clothesbyta till sig ngtget sth in exchangebyta utexchange <mot for>
växlaverbt.ex. pengar changekan du växla 100 kronor åt mig? can you give me change for 100 kronor?växla en sedel cash a noteutbyta t.ex. ord, ringar exchangejärnv. shunt, switchskifta vary; ändra sig changebil. change gear; spec. amer. shift gearväxla till lägre växel change to a lower gear; om tåg shuntväxla om alternate
© NE Nationalencyklopedin AB