Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skicklighetsubstcleverness <i at>, skill <i at, in>
färdighetsubstskicklighet skill, proficiency
kunnandesubstknowledge; skicklighet skill
kunnighetsubstkunskaper knowledge <i of>; skicklighet skill <i at>
1 tursubstlycka luckha tur be lucky <i in, at>ha tur med sig lyckas be lucky, have luck on one's sidesom tur var luckilymera tur än skicklighet more good luck than skill
© NE Nationalencyklopedin AB