Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skicksubsttillstånd condition, statei dåligt skick in bad conditioni gott skick in good conditioni sitt nuvarande skick in its present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)
befintligadjektivexistingi befintligt skick in its present condition
användbaradjektivusable; om t.ex. metod practicablei användbart skick in working order
återställaverbi skick som förut restorelämna tillbaka replace, return
2 tillståndsubstskick state, conditioni berusat tillstånd in a state of intoxicationi dåligt tillstånd in bad condition
ståndsubstsalustånd stall; spec. på marknad booth; på mässa standcivilstånd statussamhällsklass social classnivå heightfysiol. erectionställning etc.hålla stånd hold one's ground <mot against>, hold one's own <mot against>, hold out <mot against>skick etc. condition, statevara i stånd att göra ngt be able to do sth, be capable of doing sthfå till stånd bring about; upprätta establishkomma till stånd come about, be brought about; äga rum come off, take placesätta ngt ur stånd throw sth out of gearvara ur stånd att göra (inf.) ngt be incapable of doing sth, be unable to do sth
© NE Nationalencyklopedin AB