Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skicksubstantiv~et, =tillstånd:allm. condition; mer beständigt ofta statei dåligt (gott) skick in bad (good) condition (illa resp. väl underhållen order, om t.ex. hus repair); vard. in bad (good) nicki befintligt skick in its (resp. their) present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)sedskick och bruk custom, usage, practice
funktionsdugligadjektiv~tsom fungerar working; i gott skick …in [good] working order; tjänlig serviceable
befintligadjektiv~texisting; tillgänglig availablei befintligt skick in its (resp. their) existing (present) condition
ofärdigadjektiv~tinte färdigi ofärdigt skick in an unfinished state
stridbaradjektiv~tstridsduglig …fit for active servicei stridbart skick in fighting trimförsätta…ur stridbart skick put…out of actiondebattlysten argumentative; om person:t.ex. politiker (attr.) …with plenty of fighting spirit; t.ex. författare polemical
fullgodadjektiv-gottsatisfactory, adequatei fullgott skick in perfect (excellent) conditionfullgoda skäl [very] good reasons
stridsdugligadjektiv~tom manskap effective, …fit for active servicestridsdugliga trupper äv. effectivesi stridsdugligt skick in fighting trim
brukbaradjektiv~tanvändbar usable; se vidare användbari brukbart skick in [good] working orderodlingsbar cultivable
oordentligadjektiv~tom person:inte noggrann careless; vårdslös el. ovårdad slovenly, untidyom sak:t.ex. om skick disorderly; ostädad untidy
oskadad-skadat, ~e och oskaddadjektivoskattunhurt, unharmed, uninjured; om person äv. unscathed; om sak äv. undamaged, intacti oskadat skick in good (sound) condition
© NE Nationalencyklopedin AB