Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skensubstljus etc. light, glarefalskt yttre etc. show, appearance; förevändning pretext, pretenceskenet bedrar appearances are deceptivege sken av att vara pretend to be
glödsubstglödande kol live coal, embers (pl.)sken glow; hetta heatstark känsla ardour; lidelse passion
glanssubstlustre; av siden etc. gloss; av guld glitter; pålagd shinesken brillianceprakt splendour, magnificenceklara ngt med glans come out of sth with flying colours
synsubstsynsinne sightha dålig syn have a bad eyesightsyn catch sight ofsynsätt view < of>anblick sightvision vision; spökbild apparitionutseende el. skenför syns skull for the sake of appearancestill synes som det ser ut apparently; skenbart seemingly
© NE Nationalencyklopedin AB