Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skelaintransitivt verb~de, ~tsquint <ena ögat with…>; vard. be cock-eyed; inåt be cross-eyed; utåt be walleyedhan skelar [på vänster öga] äv. he has a squint (cast) [in his left eye]
1 vindaintransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse skela
skelögdadjektiv-ögtsquint-eyed; inåt cross-eyed; utåt walleyedhan är skelögd, se han skelarunder skela
© NE Nationalencyklopedin AB