Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

skedesubstantiv~t, ~ntidsskede period, epoch, era; [tids]avsnitt section [of time]; fas phase; stadium stage
begynnelsesubstantiv~n, ~rbeginning; första skede äv. infancy, initial stages (pl.)
stadiumsubstantivstadiet, stadierallm. stage; med. äv. stadium; skede phase, period; grad degree; vid skola department; jfr äv. högstadium, lågstadium, mellanstadiumi ett framskridet stadium at an advanced stage
avgörandeadjektivoböjl.om t.ex. steg el. seger el. skede decisive; om t.ex. skäl conclusive; om fråga el. punkt el. prov crucialen fråga (sak) av avgörande betydelse a question of vital (decisive) importanceavgörande faktor determining factori det avgörande ögonblicket at the crucial (critical) momentsubstantiv~t, ~nbeslut decision; fastställelse el. lösning av t.ex. fråga settlementföra till ett avgörande bring to a conclusion (an issue)i avgörandets stund at the crucial (critical) moment
© NE Nationalencyklopedin AB