Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skattaverbvärdera el. uppskatta estimate, value <till at>skatta sig lycklig count oneself fortunatebetala skatt pay taxesskatta för en inkomst pay taxes on an incomehan skattar för…om året he is assessed at…a year
© NE Nationalencyklopedin AB