Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skandalsubstscandaldet är en rena skandalen! it's a disgrace!göra skandal cause a scandal
snuddsubstdet är snudd på skandal it's little short of a scandal
rentadverbcleanlytala rent talk properlyalldeles quite, completelyrent av faktiskt actually; till och med evendet är rent av en skandal it is a downright scandalrent ut plainly, outrightrent ut sagt to use plain language
© NE Nationalencyklopedin AB