Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 skalaverbt.ex. frukt, potatis, räkor peel; ägg shellskala av peel
1 skalasubstscale; på radio tuning dialgöra ngt i stor skala do sth on a large scale
slaktaverbkill, butcher; i större skala slaughter
stigandeadjektivrising; om ålder advancingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing intereststigande skala ascending scalestigande tendens rising tendency, upward tendency
småttadjektivsmall etc.; se liten
substsmått och gott all sorts of nice little thingsi smått i liten skala on a small scale
adverben smula a little, slightly, somewhat
strecksubstpennstreck, penseldrag etc. stroke; linje el. skiljelinje line; tvärstreck cross; på skala marklåt oss dra ett streck över det glömma det let's forget itdet var ett streck i räkningen för mig it was a disappointment to me, it upset my plansrep cord, line; för tvätt clothes-lineett fult streck a dirty trick
stilsubsthandstil handwriting, writingboktryckeriterm type; tryckstil printsätt att utföra ngt style, manneri stor stil i stor skala on a large scale; vräkigt in style, in grand stylenågot i den stilen something like thatnågot i stil med something likedet är stil på henne she has style
© NE Nationalencyklopedin AB